Webinar Coaches – Swe – Kinexit

Join us for our LIVE webinar

Webinar

Förmedla golf fitness i din vinterträning

Onsdag den 27 januari kl 9:00

En webinar särskilt framtagen för dig som vill enkelt kunna identifiera fysiska begräsningar i svingen och förmedla golf-fitness som mätbart gör dina elever till bättre golfspelare.

Förmedla golf-fitness i din vinterträning

Att utveckla och maximera de individuella förutsättningarna för att öka golfares sving- och bollhastighet är i dagens golfvärld hetare än någonsin. Alla golfspelare inkluderat. Kroppens rörelse- och rotationsförmåga är motorn för hela denna utvecklingstrend. Intressant är att alla golfspelare oavsett kön, ålder eller handicap kan förbättra sina förutsättningar. Dessutom ganska snabbt om exakt rätt insatser kopplas på och löpande används.

Denna webinar särskilt framtagen för dig som vill enkelt kunna screena era elever och ge feedback på deras rörelseförmåga, precis som en launch monitor enkelt mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen. Även kunna ge ett antal individuella träningsövningar som har en direkt koppling till utvalda områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft.

Webinaren är gratis men har ett begränsat antal platser. Registrera dig nu för att reservera din plats.