Vikten av att ha rutiner i sin golfträning - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Vikten av att ha rutiner i sin golfträning

Monday, March 22, 2021

Vikten av att ha rutiner i sin golfträning kan inte nog understrykas. Finns rutiner och goda vanor följer garanterat en positiv utveckling. Har en golfspelare inga rutiner eller till och med dåliga vanor i sin träning finns det stor anledning till att skapa en förändring. Uppvärmning innan träning och spel är en möjlighet som ofta inte utnyttjas.

När första bollen ska slås måste kroppens motor vara redo att prestera. Det som behövs är att du som tränare ger din elev möjligheten att skapa dessa goda vanor och några kvalitativa minuter att utföra dessa.

Med Kinexits snabba screening och individanpassade rörlighetsprogram kan du tillsammans med dina elever snabbt och enkelt skapa en personlig uppvärmningsrutin.

Visste du att våra uppvärmningsskyltar ingår för kunder?

Ge golfspecifika uppvärmningsövningar till medlemmar och gäster. QR-koden är ansluten till din Coach Dashboard och alla spelare som skannar QR-koden har tillgång till ett Kinexit-medlemskap som bara ger dem möjlighet att utföra uppvärmningen i Kinexit.

Spelaren rekommenderas att kontakta sin lokala pro för att anpassa sin träning eller förbättra sitt golfspel. Perfekt för studion, driving range och butiker.

Hör av dig till oss för mer information eller klicka här.

Share This Post