Lektionspaket blir allt mer individanpassade - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Lektionspaket blir allt mer individanpassade

Tuesday, December 14, 2021

Det sker en spännande utveckling för många golftränare i Sverige. Historiskt har privat- och lektionspaket varit ett sätt att sälja flera lektioner till ett rabatterat pris men idag riktas fokus istället mot att addera mer värde.

Lektionspaket blir allt mer individanpassade där eleven själv väljer passande omfattning och längd. Utvecklingsupplägget inleds med att en noggrann analys av elevens svingteknik och fysiska förmåga där informationen från svinganalysen med mätvärden från en launch monitor och den fysiska screeningen från Kinexit sätter därefter grunden till tränaren tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan.

Vi pratade med kort med Henrik Swärd, PGA Club Proffessional på Carlskrona Golfklubb hur han har format sina privatpaket.

“I alla mina privatpaket ville jag ge en målande bild av den upplevelse eleven får i vår lektionsmiljö. Det har verkligen varit ett stort lyft och efterfrågan är enormt på privatpaketen” säger Henrik.

I exempelvis Henriks första privat paket, riktas den mot elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och sin fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger Henrik och eleven en god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad, utvecklingsplan.

Vid första träningstillfället gör Henrik  tillsammans eleven en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga med Kinexit. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från TrackMan definieras. De två efterföljande 25-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar Henrik konkreta tips och råd för hur den elevens teknik skall prioriteras tillsammans med fysträning mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas.

Vill du addera ett mervärde i dina lektionspaket i form av personligt utformad golf fitness och funktionell rörlighet för dina elever? Kontakta oss eller boka ett möte så berättar berättar vi mer. 

Share This Post