Låt inte vintern stå i vägen för att spela ditt bästa golfspel! - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Låt inte vintern stå i vägen för att spela ditt bästa golfspel!

Monday, November 21, 2022

Snön faller och kylan biter sig fast över Sverige. En tråkig period för många då det ofta innebär att golfklubborna läggs undan i väntan på nästa säsong.

Men golfsäsongen går nu in i en fas, som lämpar sig perfekt för en uppbyggande träning-, rörlighets- och teknikutveckling.

Att kunna utveckla och maximera de individuella förutsättningarna för att öka sin sving- och bollhastighet är i dagens golfvärld hetare än någonsin. Det gäller alla golfspelare med olika förutsättningar. Kroppens rörelse- och rotationsförmåga är motorn för hela denna utvecklingstrend. Intressant är att alla golfspelare oavsett kön, ålder eller handicap kan förbättra sina förutsättningar!

Börja med att göra en nulägesanalys och ta reda på styrkor och svagheter. Med Kinexits Express Assessment får man snabbt en bild av gröna och röda zoner samt sitt Golf Fitness handicap.

Jobbet mot en fantastik golfsäsong 2023 börjar direkt efter med regelbundna träningstillfällen som enkelt kan göras hemma i vardagsrummet. Kinexit anpassar övningarna efter nulägesanalysen.

Share This Post