Kinexit Webinar Series: Vikten av att göra en korrekt nulägesanalys av eleven - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Kinexit Webinar Series: Vikten av att göra en korrekt nulägesanalys av eleven

Thursday, January 27, 2022

Vikten av att göra en korrekt nulägesanalys av eleven

Inom golfsporten är det mesta idag reglerat i olika former. Av den anledningen är våra elevers fysiska förmåga till att generera kraft, uppvridning och rotation utvecklingsmöjligheter som vi måste hjälpa till att stimulera och utveckla. Kan exempelvis rotationsförmågan förbättras med bara några få procent ger detta många extra meter i ökad slaglängd. En individuell Kinexit Mobilty Screening bygger på noggrannhet i minsta detalj. Screeningprocessen grundar sig i ett smidigt och effektivt arbetssätt från analys till lösning. Enkelt uttryckt en process där modern teknologi och erfarenhet samarbetar med förmågan att skapa personligt utformad träning som prickar exakt rätt.

Temat denna gång hur en PGA-tränare snabbt och tryggt värderar olika rörelsesamband med svingtekniska tips och drillar. Vi bygger kort och gott en större verktygslåda för våra tränare. Chris Månsson, VD och grundare av Kinexit, kommer i detta webinar att gästas av Henrik Swärdh, PGA Club Professional på Carlskrona Golfklubb och Coach inom PGA.

Räkna med djupgående samtal kring vikten av att göra en korrekt nulägesanalys av eleven, att förstå progressionstrappan och hur vi bäst förstår och jobbar med Body Swing Connection!

Share This Post