Kinexit Webinar Series: Kursplan för vinterträning - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Kinexit Webinar Series: Kursplan för vinterträning

Wednesday, December 8, 2021

Vintern är den optimala perioden under golfåret för teknikutveckling. Dessutom är denna tidpunkt ett perfekt tillfälle att både analysera och bygga upp de fysiska förutsättningarna för att stödja och lägga en bra grund för den nya tekniken. Av den anledningen och med just denna infallsvinkeln bjuder därför Kinexit in till ännu ett intressant webinar.

Vid detta tillfälle kommer Chris Månsson, VD och grundare av Kinexit, presentera en konkret kursplan för hur Golf Fitness integreras i vinterträningen och hur denna viktiga komponent blir en naturlig del av träningen.

Denna utvecklingsplan används redan framgångsrikt av många PGA-tränare och innehåller allt från screening till uppvärmningsalternativ.

Share This Post