Kinexit Webinar Series: Fördelarna med att mäta spelarens fysiska förmåga kopplat till deras golfutveckling - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Kinexit Webinar Series: Fördelarna med att mäta spelarens fysiska förmåga kopplat till deras golfutveckling

Wednesday, June 9, 2021

Under denna webinar går vi igenom hur Kinexits funktionella screening kan ge en mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven samt hur testet leder automatiskt till ett antal individuella träning- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till snabb förbättring.

Share This Post