Hur PGA Club Professional Mathias Zetterlund kombinerar teknik och fysik i klubbens seniorträning. - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Hur PGA Club Professional Mathias Zetterlund kombinerar teknik och fysik i klubbens seniorträning.

Tuesday, May 25, 2021

Att som tränare kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå en golfboll bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den rent fysiska förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för majoriteten av våra elever.

Waxholms Golfklubb gör man just detta och för PGA Club Professional Mathias Zetterlund är man igång med bland annat seniorträning. Nytt för i år är att grupperna är mindre, mer individanpassat och att spelarna får tillgång till personligt anpassad golf fitness via Kinexit.

“Våra seniorer kommer att vara den första gruppen som får ta del av individuella träningsprogram utanför golfbanan. Något jag tror mycket på för att kunna utveckla just deras rörlighet i golfsvingen och i vardagen” säger Mathias.

Seniorträningen håller på i 5 veckor och vid första tillfället utfördes en screening på samtliga deltagare.  Screeningen fokuserar på det tre mycket centrala delar av kroppens huvudkällor till balans, stabilitet, rotation och kraft. Det första området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet. De andra två är höft- respektive axelpartiets möjlighet till rotation för att kunna generera kraft vid uppvridningen av svingen.

Kinexit screeningen är smidig, enkel att utföra och ger ett stort mervärde för mina elever. Ett stort plus är att det ofta inte behövs mer än 10 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens teknik att slå golfbollen” menar Mathias. 

Screeningen utfördes i klubbhuset och med hjälp av ett måttband, en vägg och ett personligt inlogg till Kinexit kunde deltagarna slutföra sin screening på 20 minuter.  Precis som en launch monitor enkelt mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen får Mathias och spelarna en relevant bild av den fysiska förmågan. Screeningen leder automatiskt till ett antal individuella träningsövningar som har en direkt koppling till utvalda områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft.

“Jag tränar hemma sen många år och anser mig därför ganska van med olika övningar. Det som jag tycker är bra är Kinxexits tips på övningar och utmärkta videos som instruerar hur man ska göra” kommenterar en av deltagarna.

Vill du addera ett mervärde i dina kurser i form av personligt utformad golf fitness och funktionell rörlighet för dina elever? Kontakta oss eller boka ett möte så berättar hur du kan komma igång på ett snabbt och smidigt sätt.

Share This Post