Amossen Golf Academy och Kinexit inleder samarbete - Kinexit

Golf fitness plattform för tränare

Amossen Golf Academy och Kinexit inleder samarbete

Wednesday, November 2, 2022

Att som PGA-tränare kunna utveckla sina elevers förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevernas teknik, den rent fysiska förmågan samt vilken utrustning som ska användas och finnas i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter den absolut bästa lösningen för den stora majoriteten elever skapas. Det är också i denna lösning som en PGA-tränare blir helt unik i sitt erbjudande till marknaden.

Mot denna bakgrund kommer därför Amossen Golf Academy inom kort att inleda ett centralt samarbete med Kinexit och varumärkets olika lösningar inom området Golf Fitness.

Kinexit är ett svensk-amerikanskt företag som tidigt såg behovet av att bygga en funktionell och smidig länk mellan tränare och elever när det gäller fysisk träning på golfmarknaden. Företaget finns idag representerat i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och USA.

För mer information om Kinexit kontakta vänligen:

Chris Månsson, VD
Telefon: +46 (0) 709 901 699
E-post: Chris@kinexit.com
Webbplats: www.kinexit.com

Share This Post